4

Zgłoś kandydata do konkursu WYBITNY POLAK w Wielkiej Brytanii 2016!

Czy znasz osobę o polskich korzeniach, której działalność może napawać nas dumą? A może sam jesteś jedną z nich? PANGEA Magazine ogłasza trzecią już edycję konkursu Wybitny Polak w Wielkiej Brytanii. Tegoroczna odsłona odbędzie się pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Londynie oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w pięciu kategoriach: Biznes, Kultura, Nauka, Osobowość oraz „Młody Polak”. Celem plebiscytu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz wyróżnienie i promocja osób odnoszących sukcesy poza granicami Polski.

W kategorii BIZNES kandydować mogą osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą, które osiągnęły znaczące sukcesy i pozycję w swojej dziedzinie.

Z kolei w kategorii KULTURA czekamy na zgłoszenia osób, które biorą aktywny udział w tworzeniu polskiej kultury. Mile widziane będą kandydatury nie tylko kompozytorów, pisarzy, poetów, malarzy, reżyserów czy aktorów, ale także osób działających na rzecz promocji polskiego dziedzictwa kulturowego.

Osoby o niekwestionowanym dorobku akademickim, prowadzące działalność naukową lub dydaktyczną, głównie w placówkach brytyjskich, to pierwszorzędni kandydaci w kategorii NAUKA.

Kandydatury osób o wybitnym autorytecie, wyróżniające się aktywnością, zaradnością i inicjatywą, np. w życiu społecznym (włączając w to działalność charytatywną), zgłaszamy w kategorii OSOBOWOŚĆ.

W kategorii MŁODY POLAK wystartować mogą być osoby, które nie ukończyły 35. roku życia i odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii, lub których działalność w sposób pozytywny wpływa na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski.

Ponadto Kapituła wyróżni osoby o niepolskim pochodzeniu wspierające Polonię.

Propozycje kandydatur mogą zgłaszać organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne. Wśród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybierze osoby spełniające wymagania regulaminu, które zostaną następnie zakwalifikowane do konkursu. Każde zgłoszenie powinno zawierać dokumenty uwzględniające osiągnięcia kandydata.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy z podpisami osób rekomendujących,
  • opis dokonań z uzasadnieniem zgłoszenia, max. 1 strona formatu A4,
  • zgodę kandydata na udział w konkursie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych.

POBIERZ DOKUMENTY KLIKAJĄC TUTAJ

Zgłoszenia należy przesyłać do 14 lutego 2016 roku na adres:

PANGEA MAGAZINE
23 Melville Street
Edinburgh EH3 7PE
„Wybitny Polak 2016”
Private & Confidential

Wręczenie nagród edycji organizowanej w Wielkiej Brytanii odbędzie się podczas uroczystości przygotowanych w Londynie, zaś zwycięzcy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Gali Finałowej, która odbędzie się 30 maja 2016 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie.