Lubię to

Galeria Autorska z Bydgoszczy w Edynburgu

W grudniu minionego roku po raz kolejny odbyła się prezentacja Galerii Autorskiej z Bydgoszczy, przygotowana przez Salon Kultury Polskiej. Dwie wystawy obrazów: Jana Kaji pt. „Przeczuwanie” i Jacka Solińskiego „Aniołowie odnalezieni” otwarte zostały w Polskim Centrum Kultury i Edukacji w Edynburgu.

Podczas wernisażu autorzy w paru słowach opowiedzieli o swojej twórczości. Jan Kaja zwrócił uwagę na rolę artysty jako współbrata i przewodnika. Postawa ta wydaje się być dla artysty czymś wiodącym. Wszystkie namalowane przez Kaję postacie w jakimś sensie są ciągłym poszukiwaniem drogi od człowieka zewnętrznego ku człowiekowi wewnętrznemu.

Jacek Soliński o swoim cyklu portretów aniołów opowiedział bardziej metaforycznie. Własne obrazy opisał mówiąc: Wizerunki duchów utkane ze świata materii określam jako dobroczynne impulsy służące refleksji, czyli przenikaniu od widzenia do odczuwania. Dlatego obrazy przedstawiające posłańców niebieskich nazwałem otwartymi listami, których przesłanie ma być jednoznaczne – poruszyć duchową wrażliwość, obudzić wyobraźnię, zaprosić do wejrzenia „dalej”.

Następnie, po części wernisażowej, zaprezentowany został monodram w opracowaniu i wykonaniu Mieczysława Franaszka pt. „Droga jest w tobie”. Bohater – amerykański turysta i dziennikarz swoje rozważania ogniskował wokół poszukiwania Boga i sensu życia. Jego pochodzenie i wychowanie w tradycji żydowskiej nie stanowiły tu ograniczenia dla innych wymiarów duchowości. Podróżnika interesowały rozmaite kultury i religie, a w ich tradycjach starał się odnaleźć odpowiedź na dręczące go pytania. Roztrząsając „przydatność” różnych duchowości swoją uwagę skupił na buddyzmie. Pragmatyczne nastawienie do rzeczywistości spotkało się tu z metafizycznym głodem. Bohater śmieszył i jednocześnie wzruszał swoją nieporadnością i szczerą chęcią poznania obcej mu kultury. Pełna dylematów opowieść była fascynującą, chwilami zabawną refleksją, by w końcu stać się pytaniem granicznym o świadomość istnienia.

Zarówno wystawy jak i spektakl zostały entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, która, zwłaszcza po zakończeniu przedstawienia przez długi czas nagradzała aktora brawami. Spotkanie, połączone następnie z degustacją whisky i tradycyjnych polskich wypieków, przedłużyło się do późnych godzin wieczornych, upływając na rozmowach gości z malarzami oraz twórcą monodramu, który mimo faktu, że zakończył już oficjalną część swojego spektaklu, niestrudzenie bawił zgromadzonych opowiadanymi anegdotami i quasi-scenicznymi popisami.

Wszyscy trzej twórcy reprezentowali Galerię Autorską z Bydgoszczy. Instytucja ta została założona w 1979 r. przez Jana Kaję i Jacka Solińskiego. W  latach 80. należała do nielicznych prywatnych galerii w Polsce. Charakter działań Galerii mieści się w formule przenikających się dziedzin: plastyki, fotografii, konceptualizmu, poezji, literatury, teatru i filozofii. Na aktualny jej wizerunek złożyły się wieloletnie doświadczenia działalności wydawniczej i ekspozycyjnej: sztuka figuratywna o przesłaniu metaforycznym, sztuka konceptualna, ekspresjonizm, malarstwo metafizyczne, poezja wizualna, sztuka poczty, sztuka książki, sztuka związana z szeroko rozumianym sacrum. W ciągu 37 lat działalności odbyło się tam ponad 900 wystaw, pokazów, instalacji, spektakli teatralnych i spotkań. Dokumentacja działalności Galerii i twórczość jej autorów eksponowana była w różnych ośrodkach kraju m.in.: Lublinie, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Sopocie, Toruniu i Łodzi, oraz zagranicą: Rzymie, Paryżu, Tokio i Edynburgu.