1

Brexit po polsku, to tylko separacja a nie rozwód

W dniu 25 listopada otrzymałam niezwykłe zaproszenie:  „Premier Wielkiej Brytanii Teresa May zaprasza na 10 Downing Street, Izabellȩ Brodzińską na spotkanie i przyjȩcie z okazji wizyty Premier Polski Beaty Szydło w dniu 28 listopada 2016”.

Krótka konsternacja i narada – Jechać, nie jechać, bo to tak krótki termin. Decyzja zapada – Jadȩ bo przecież niewiele osób dostaje takie zaproszenie.

W poniedziałek 28 listopada około godziny 12 w południe docieram na 10 Downing Street w Londynie.  Pełno policji, kamer i reporterów.

Przybywających gości czȩstowano przekąskami i różnymi napojami, które umilały czas czekając na przybycie obu pań premier, które składały wieńce pod pomnikiem Polskich Pilotów II Wojny Światowej.

Gdy obie panie Premier przybyły na Downing Street, pani Teresa May powitała przybyłych gości i rozpoczȩła swoją przemowȩ wspominając o polskim wkładzie w Bitwie o Angliȩ, o Tobruku, Monte Cassino i pozostałych frontach II Wojny Światowej.  Dodając, że obecnie Polacy w Wielkiej Brytanii zakładają firmy i przyczyniają siȩ do rozwoju kraju.  Do tej pory Polacy założyli około 30 tysiȩcy spółek, a około 65 tysiȩcy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Witając przedstawicieli Polonii na Downing Street dziȩkowała za ich wkład w rozwój biznesu, medycyny, sztuki i działalności akademickiej.

Pani May oświadczyła, że planuje poszerzenie współpracy z Polską w zakresie badań naukowych i rozwoju obu państw w ramach NATO.

Premier Beata Szydło domagała siȩ gwarancji dla obywateli polskich mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii.  Wspomniała także, że pragnie współpracy polskich i brytyjskich uniwersytetów.  Dodała, że Brexit to nie zerwanie wszystkich kontaktów miȩdzy obu krajami, ale inne podejście akceptowane przez obydwie strony.

Polsko-brytyjskie konsultacje miȩdzynarodowe bȩdą siȩ odbywały co roku, raz w Polsce raz na Wyspach. Spotkanie w roku 2017 odbȩdzie siȩ w Polsce.

Na tym zakończono oficjalną stronȩ spotkania, a goście jeszcze mieli chwilȩ czasu porozmawiać z przedstawicielami obu rządów.

Izabella Brodzińska
Prezes
Szkocko-Polskie Towarzystwo Kulturalne w Edynburgu